Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na swoim posiedzeniu z dnia 28 lipca podjęła uchwałę w sprawie konfliktowej sytuacji w brzeskich strukturach organizacji i omówiła szereg innych istotnych dla organizacji kwestii.

Przewodnicząca powołanej na posiedzeniu Rady z dnia 26 maja Komisji ds. wyjaśnienia okoliczności powstania organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych kosztem struktur ZPB Andżelika Borys przedstawiła członkom Rady Naczelnej sprawozdanie komisji, która doszła do wniosku, iż Związek Polaków na Białorusi stanął w obliczu sytuacji, podobnej do tej, którą pani Borys zastała w 2005 roku, obęjmując stery ZPB po prezesie Tadeuszu Kruczkowskim. – Wtedy prezes Kruczkowski zdefraudo ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 6211 | Dodał: Hanna | Data: 29.07.2013 | Komentarze (4)

           

Вслед за принятым в мае решении брестского отдела «Союза поляков на Беларуси» о дальнейшей самостоятельной ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 2595 | Dodał: Hanna | Data: 26.07.2013 | Komentarze (0)

       «Раскол ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 2733 | Dodał: Hanna | Data: 10.07.2013 | Komentarze (0)

Białoruś uroczyście obchodziła 72. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki, czyli rozpoczęcia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Kilka tysięcy osób zgromadziło się o świcie przy Bramie Terespolskiej w Muzeum Twierdzy Brzeskiej, gdzie odbył się okolicznościowy miting i największa od lat rekonstrukcja obrony twierdzy.
W Brześciu, w piątkowy wieczór próbowano przywołać atmosferę ostatniego dnia pokoju. Na ulicy Sowieckiej zorganizowano potańcówkę przy dźwiekach starego gramofonu.
Był przemarsz grup rekonstrukcyjnych z różnych krajów. Jak relacjonuje „Wieczernyj Brest”, żony sowieckich oficerów, ubrane w sukienki i kapelusze – modne przed 70 laty były tego dnia szczególnie miłe i eleganckie.
Muzeum Twierdzy Brzeskiej otwarte było przez całą noc. Na telebimach prezentowano fragmenty kroniki wojennej. ”Uwaga. Tu mówi Moskwa…” – rozległ się z głośni ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 1267 | Dodał: Hanna | Data: 24.06.2013 | Komentarze (0)

W dniach 15-16 czerwca br. w Grodnie odbyło się III Forum Oświaty Polskiej na Białorusi. W imprezie wzieli udział prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Łysy, konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska” Longin Komołowski, prezes Towarzystwa Kultury Ziemi Lidzkiej Aleksander Kołyszko, były prezesowie Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Gawin i Andżelika Borys, delegacja Stowarzyszenia "Polska Macierż szkolna na Białorusi” Stanisław Sienkiewicz, Teresa Kryszyń, Antoni Pacenko, Władimierz Lawszuk, Alina Żylińska, dyrektor Liceum Społecznego ZPB Irena Dubowska i kierownik lokalnej grodzieńskiej grupki Mieczysław Jaśkiewicz.

Nie będziemy pisać o tym, co wszyscy wiedzą i mówią: od momentu, gdy finansowanie ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1355 | Dodał: Hanna | Data: 21.06.2013 | Komentarze (0)

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė ogłosiła w litewskim sejmie czwarty już doroczny raport o stanie państwa. Prezydent uważa, że Litwa ma powody do dumy, ale też musi być czujna i bronić swoich interesów, a nawet tożsamości. 

Już na wstępie retorycznie zachęciła zgromadzonych (sejm, rząd, przedstawicieli samorządów i placówek dyplomatycznych) do otwartej dyskusji na temat miejsca Litwy w świecie i sytuacji w kraju, rosnącym zagrożeniu wewnętrznym, czyli biurokracj i korupcji,  ale  też  ustępliwośсi rządu wobec roszczeń mniejszości narodowych.

Doroczne orędzie o stanie państwa wywołało oburzenie wśród Polaków na Litwie. Zdaniem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) wypowiedź prezydent Dali Grybauska ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1301 | Dodał: Hanna | Data: 18.06.2013 | Komentarze (0)

Spotkania nauczycieli i przedstawicieli organizacji szerzących na Białorusi naukę języka polskiego pomagają nie tylko w wymianie doświadczeń, lecz także w koordynacji działań na rzecz rozwoju polskiej oświaty na Białorusi – mówi pomysłodawczyni ogólnobiałoruskich spotkań nauczycieli, była prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys

Pani Borys wspomina, że pomysł organizowania forów oświaty polskiej na Białorusi zrodził się podczas jej rozmów z przedstawicielami strony polskiej w 2010 roku. – Wcześniej w roku 2004, kiedy Związek był jeszcze uznawany przez władze w Mińsku, takie forum odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś, w Polskiej Szkole w Grodnie – wspomina Andżelika Borys.

Sześć lat później, już nie będąc prezesem ZPB, p ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1481 | Dodał: Hanna | Data: 17.06.2013 | Komentarze (0)

Ekstra wiadomości przychodzą z miasta Brześć. Polscy dyplomaci w Grodnie i Brześciu postanowili «pogodzić» nieuznawany przez Mińsk Związek Polaków. Kłótnie między Grodzieńskim i Brzeskim oddziałem, nic nie decydująca Rada Naczelna 26 maja br., niepewność całej sytuacji – już dość polskim dyplomatom. Zapadła decyzja, że trzeba zrobić w Związku porządek lub przynajmniej wprowadzać przejrzystość w stosunki między oddziałami, poszczególnymi działaczami i konsulami.

W konfrontację Jaśkiewicza z brzeskimi aktywistami okazała się wciągnięta pani konsul generalny Nowakowska, która z własnej inicjatywy lub nieświadomie poparła Paniszewą oraz Jaroszewicz. Chociaż jak twierdzi Nowakowska, właśnie sam Jaśkiewicz dał zezwolenie na przeprowadzenia «konferencji» 15 maja w pomiesczeniach konsulatu, wynikem której sta ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1335 | Dodał: Hanna | Data: 10.06.2013 | Komentarze (0)

8 czerwca o godzinie 12:00, w auli nr 417 (budynek A) Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku przy ul. Zacharowa 21, odbędzie się II ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego.

Zapisy prowadzone są do 7 czerwca. Zasady uczestnictwa i regulamin dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku.

Wprowadzenie

II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego (zwany dalej „Sprawdzianem”) ma na celu wyróżnienie osób, które wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego.

1. Organizator

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w II Ogólnobiałoruskim Sprawdzianie z Języka Polskiego, organizowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, (zwane dalej „Organiz ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1233 | Dodał: Hanna | Data: 06.06.2013 | Komentarze (0)

Na Białorusi spada przestępczość. W 2012 roku zarejestrowanyo 102,13 tyś. czynów zabronionych, a to oznacza zmianę o jedną trzecią w porównaniu z latami ubiegłymi. Najbezpieczniej żyje się mieszkańcom Zachodniej Białorusi.

Według Biełstatu, najbardziej niebezpieczny jest rejon bobrujski, gdzie, gdzie na 10 tyś. osób przypada 197 przypadków złamania prawa (nie licząc miasta). Co czwarte wykroczenie notowane jest w Mińsku, ale biorąc pod uwagę liczbę ludności stolicy, nie jest to zaskakujące. Na 10 tyś. przypada tam 132 przestępstwa. Z mapy przedstawionej przez Biełstat wynika, że najbardziej niebezpiecznie jest na wschodzie i centrum Białorusi.

Najbezpieczniejsze obwody to Grodzieński i Brzeski. Najspokojniej jest w rejonie drohiczyńskim i żabinkowskim, gdzie zanotowano zaledwie 53 przestępstwa na 10 tysięcy mieszkańców, w Iwanowskim -56, dalej jest gancewickij, nieśw ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1538 | Dodał: Hanna | Data: 06.06.2013 | Komentarze (0)

1 2 3 »